2022
inspiratie

Peladjaran Moeka Tida’ Senang

De schilder Affandi (1907-1990) ziet er op dit zelfportret ongelukkig of zelfs verward uit. Het lange, slordige haar draagt bij aan zijn peinzende blik onder de frons op zijn voorhoofd. Onder de inscriptie op het schilderij Peladjaran Moeka Tida’ Senang schreef Affandi: beladjar expresi moeka tidak senang (leren over de ongelukkige gelaatsuitdrukking).

Peladjaran Moeka Tida’ Senang, Affandi, tentoonstelling Revolusi, Rijksmuseum.