Privacybeleid

Natascha Hagenbeek (hierna ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt, hoe we deze gegevens gebruiken en delen, en welke keuzes u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Natascha Hagenbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://natascha.net
unyyb##nccraqntr##angnfpun##crevbqntr##arg

In het kort

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde technische gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, en informatie over uw gebruik van onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd en gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, om onze website te verbeteren en om onze bezoekers een betere gebruikerservaring te bieden.

We maken gebruik van embedded content, van bijvoorbeeld YouTube en Vimeo. Wanneer u een pagina bezoekt waarop deze content is ingesloten, kunnen derde partijen cookies op uw apparaat plaatsen. We hebben geen controle over de cookies die door deze diensten worden geplaatst. Raadpleeg de privacyverklaringen van YouTube en Vimeo voor meer informatie over hoe zij uw gegevens gebruiken en beschermen.

 

Persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij spannen ons in bezoekersgegevens zo op te slaan, dat zie niet herleid kunnen worden tot specifieke bezoekers.

Tracking / Analyse

We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Onze tracking en analyse software is Matomo. Deze draait uitsluitend op onze server. De verzamelde informatie wordt op de servers van de website beheerder in geanonimiseerde vorm bewaard. Geen informatie wordt opgeslagen in een vorm die te herleiden is tot een specifieke bezoeker van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is op joostparmentier.nl geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verzamelde persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken we jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Embedded content

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de cookies die via deze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op in of via deze website getoond worden. Mocht je op mijn website cookies tegenkomen die ik hierboven niet genoemd heb, laat het me dan weten via unyyb##nccraqntr##angnfpun##crevbqntr##arg of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De website verzamelt geen gegevens die tot een specifieke gebruiker zijn te herleiden.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar unyyb##nccraqntr##angnfpun##crevbqntr##arg.

Stuur ons alsjeblieft geen scans van identiteitsbewijzen of iets dergelijks. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wees u ervan bewust dat – aangezien de website geen persoonsgegevens verzamelt – het antwoord zal luiden: we hebben geen persoonsgegevens van u verzameld, buiten de gegevens die u ons met uw verzoek heeft toegezonden.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo bewaren we analytische gegevens van je bezoek aan deze website niet in een vorm die herleidbaar is voor specifieke gebruikers. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via unyyb##nccraqntr##angnfpun##crevbqntr##arg.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via unyyb##nccraqntr##angnfpun##crevbqntr##arg.

Laatst gewijzigd
Mei 2023