2011 - 2019
project

I can change the world with my two hands

Het terrein van I can change the world with my two hands fungeert als laboratorium waar gemeenschapsvorming en samen werken aan een alternatieve en circulaire economie worden onderzocht. Mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering en duurzame landbouw worden vertaald naar laagdrempelige, lokale projecten voor burgers om hen, in de geest van de Whole Earth Catalog, gereedschap te bieden voor een meer ecologische leefstijl en hen te helpen bij het autonoom vormgeven van hun leven en leefomgeving.

P9240358-2-mb
Het terrein van I can change the world with my two hands, foto Niels Dortland, 2017.
Tuinder Daphne bij haar groentetuin. Een van de 28 eigen tuinen die het terrein rijk is, foto Niels Dortland, 2017.